Чулуунхүү:Зөв бодолтой зөөлөн сэтгэлтэй , амьд Бурханд итгэж ариун амьдралаар амьдарч яваарай\150\

|

Ээж Чулуунхүүдээ хүү Д. Энххүдэрээс

“ Зөв бодолтой зөөлөн сэтгэлтэй , амьд Бурханд итгэж ариун амьдралаар амьдарч яваарай”гэж ээж минь  үр хүүхдүүд бидэндээ үргэлж захидаг юм.