Наранцэцэг:Уур биеийг зовоодог юм шүү миний хүү гэж захидаг/73/

|

Ээж минь надад “ Уур биеийг зовоодог юм шүү миний хүү” гэж захидаг. 

Хүү: Чулуунсүх овогтой Од-Эрдэнэ

Ээж: Овоохойт овогтой Наранцэцэг