Ганаа:Эхлээд өөрийгөө анхаарч хайрла, дараа нь бусдыг анхаарч хайрла/63/

Нийтэлсэн: admin - 2012/12/26 - 1000 ээжийн захиасыг мөнхжүүлье

“Эхлээд өөрийгөө анхаарч хайрла, дараа нь бусдыг анхаарч хайрла.”  

Хүү : Түвшээ Ганаа