Хэвийн арьсны арчилгаа

|

Хэвийн арьсны арчилгаа гэдэг нь юуны өмнө, хэвийн арьсны эрүүл мэндийг хамгаалах, түүний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн хангах, арьс хатах, хуурайших, цагаас эрт хөгшрөх, өнгө зүсээ алдахаас болон гадаад орчны төрөл бүрийн саар нөлөөнөөс сэргийлэхэд оршино. Ийм төрлийн арьсны эрүүл өнгөлөг байдлыг хадгалахын тулд тодорхой дараалалтай чийгшүүлэхээс гэдна нэгэн зэрэг тэжээл өгөх үйлчилгээтэй бүрхэвчүүдийг тавьж болдог.