Үйлсзаяа:Эмэгтэй хүн ээж болсон үедээ л ээжийнхээ зовлон жаргалын хамгийн сайн ойлгодог юм/9/

|

Та бүхэнд юуны түрүүнд талархсан сэтгэлээ илэрхийлсэн. Та бүгд энэ гайхалтай үйлсээр дамжуулан олон ээжүүдийг баярлуулна гэж итгэж байна. Миний ээжийн надад хэлж байсан хамгийн үнэтэй үг бол "Эмэгтэй хүн ээж болсон үедээ л ээжийнхээ зовлон жаргалын хамгийн сайн ойлгодог юм" гэж хэлж байсан нь сэтгэлд хоногшсон юм. Үнэхээр би ээж болсон тэр л үеэс ээжийнхээ бүхий л зовлон жаргалыг ойлгож ээжийгээ улам ихээр хайрлах болсон. 

Охин: Буянбат Үйлсзаяа