Цэцэнхүү: Дандаа гялалзаж бай /109/

|


“Дандаа даруухан бай”
“Дандаа гялалзаж бай”  гэж захидаг.

Хайрт ээж З.Цэцэнхүүдээ Охин Л.Золзаяагаас нь