Хүн чиний өнөөдөр ямар байгааг харж байгаа ч маргааш хэн болохыг чинь тааж чадахгүй/37/

|

Миний хүүхдүүд Идсэн эрүү хувхайрч Идүүлсэн бут ургана гэдэг юм. Аливаа зүйлд хүлээцтэй тэвчээртэй хандаж бай. Хүн чиний өнөөдөр ямар байгааг харж байгаа ч маргааш хэн болохыг чинь тааж чадахгүй тиймээс чиний цаг заавал ирнэ ээ.