Хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ?

|

Тун сайн эргэцүүлээрэй.

Таны зорилго юунд оршиж байна вэ? Та юунд хүрэхийг хүсэж, юугаар аз туршиж, хэнтэй тэмцэх гэж байна вэ? 

Хариултыг нь цаасан дээр бичээд, чухам ямар ажил хийж, юунд хүрэх гэж хүсэж буйгаа тун нарийн ойлгохыг хичээрэй. 

Бодитой хандаж үзээрэй.

Өмнөө тодорхой нөхцөлөөр хязгаарлагдсан, хугацаатай болзолтой, бодитой зорилт тавь.

Өөрийгөө аз туршилтанд сурга.

Ажлаа дараа гэж хойш нь бүү тавь.Та зорилт уруугаа тэмүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах үйлдэл урьдчилан хийгээрэй.

Өөрийгөө амжилт гаргах боломжоос бүү зайлуул.

Өөрийнхөө үйлдэл болон нөхцөл байдлыг байнга хянаж байх нь нэн чухал. Та өөртөө зориулан ямар нэгэн шалтаг, эсвэл нөөц гарц үлдээж байх юм бол, энэ нь аз туршсан үйлдлээс татгалзаж буйг гэрчилж байна гэсэн үг. Танд ямар нэгэн арга саам огт хэрэггүй шүү. Өөрөө өөрийнхөө түшиг тулгуур болж чадсан цагт, танд унахаас айх шаардлага үгүй болно. Учир нь үргэлж өөрийнхөө дэргэд байж, өөрийгөө байнга хамгаалж чадна. Таны эрүүлжилт чинь зөвхөн өөрийн чинь гарт шүү.

 

Эх сурвалж: Санхүүгийн мэдээ сонин