Хосчимэг:Хүнд тусаладаг өгдөг хүн хэзээ ч хоосордоггүй юм\147\

|

Хүнд тусаладаг өгдөг хүн хэзээ ч хоосордоггүй юм. Хүнд  чинь сэтгэлээсээ өгч тусла гэж захидаг.

Охин:Л.Хосчимэг