Сандуйжав:Ээжийн хэлсэн энэ үг надад их зүйлийг ухааруулж билээ/28/

|


Амьдрал- Ээлтэй үедээ эхийн хэвлий мэт зөөлөн байдаг юм.
Эгзэгтэй үедээ загийн мөчир мэт хатуу байдаг юм. Миний  ээжийн  хэлсэн энэ үг надад их зүйлийг ухааруулж билээ.

Хүү: Бэгзсүрэн Сандуйжав