Ням:Эрүүл мэнд гэдэг юугаар ч солишгүй зүйл/14/

|

Миний ээж эрүүл мэнд гэдэг юугаар ч солишгүй зүйл бөгөөд хүнийг хундэтгэж байж өөрөө хүндлүүлдэг гэдэг юм. Ээжээ би таныгаа л шүтэж явдаг шүү.

Охин: Аззаяа

Ээж: Бямба Ням