Нэргүй:Миний хүү энэ амьдралд хүнийг хүндлэгдэж, сэтгэлийн сайхныг бусдад мэдрүүлж явбал боллоо/77/

|

Миний хүү энэ амьдралд хүн гэж хүндлэгдэж, сэтгэлийн сайхныг бусдад мэдрүүлж явбал боллоо. Тиймээс бусдад үнэнч байж, үнэн гэдэг зүйлийг дээдэлж яв. Худал хуурмаг бүхнээс хол байж түүнээс өөрийгөө татаж ав. Хаана ч явсан чиний үнэн, бусдад хүндлүүлэх алхам болно.
Хүү: С.Батзориг
Хайрт ээж Т.Нэргүй