Луда:Бие биеэ хүндэлж , ахас дээдэсээ харйлан хүндэлж яваарай гэж үргэлж захидаг\122\

|

Миний ээж  Луда 75 настай
Бүгдээрээ зөвлөвөл буруугүй
Бүлээн усаар  угаавал хиргүй
Хүн ахтай
Дээл  захтай
Ахаа алд хүндэл
Дүүгээ дэлэм хүндэл гэж
Бие биеэ хүндэлж , ахас  дээдэсээ харйлан хүндэлж яваарай гэж үргэлж захидаг.