Ганганцэцэг: Хүнийг хүндэлж хайрласнаар өөрөө хүндлүүлж хайрлуулдаг /110/

|


"Хүнийг хүндэлж хайрласнаар өөрөө хүндлүүлж хайрлуулдаг” юм шүү гэж ээж минь дандаа захидаг. Ээжээ хүүхдүүд нь таньдаа хайртай шүү.
Охин: Д.Мөнхмандал, Хүү: Д.Мөнхжаргал
Ээж : А.Ганганцэцэг