Хүүхдийн болон гарын тос

Хүүхдийн болон гарын тос

Өнөөдөр Монголын нийгэмд тулгамдаж буй асуудлын нэг бол гэр бүлийнболовсролын асуудал яах аргагүй мөн билээ. Гэр бүлийн боловсрол мэдлэгдутмаг байгаагаас залуу гэр бүлийн салалт нэмэгдэж хүүхдүүд өнчирч байна.Хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барил дутмаг байгаагаас хүүхдийн хүсэл зорилгыгмохоож өөртөө итгэлгүй, сул дорой иргэн төлөвшиж байна. Цаашилвалбэлгийн замын халдвартөвчин, үр хөндөлт, гэр бүлийн хүчирхийлэл гэх мэт үн
Comments