Аливаа зүйлийг сэтгэлээсээ хийж бай.\134\

|

Аливаа зүйлийг сэтгэлээсээ хийж бай.